Annette Balsgaard afslører stor spændvidde i sine naturbilleder.

Naturen spiller en altdominerende rolle i Annette Balsgaards malerier.

Det er hun naturligvis ikke den eneste kunstner om hvem, man kan sige det samme, men hun har et så varieret formsprog, hvad angår synsvinkel, stoflighed, temperament, lysstyrke og farveholdning, at hun skiller sig ud.

 For at starte med synsvinklen skifter Annette Balsgaard mellem at skildre et panoramisk blik på landskabet og et, hvor hun går helt på motivet. Fjorde, strande og klipper afløses af malerier, hvor der zoomes helt tæt på naturen.

I nogle billeder aner man figurative elementer: træer, strømmende vand og vegetation, mens naturen i de abstrakte malerier bliver tolket intuitivt i stedet for topografisk nøjagtigt.

 Hvad angår stoflighed og temperament, finder man billeder, hvor det er stilheden, som hersker. Rolige, nærmest meditative billeder malet med nænsomhed med brede transparente farvelag afløses af buldrende ekspressive malerier, hvor der virkelig er knald på med tyk fed farve og voldsomme penselstrøg. Er de to typer yderpunkter i temperament, opererer Annette Balsgaard også med billeder, hvor man finder såvel rolige pauser som mere iltre passager.

 Ser man på farveholdning og lysstyrke, er variationen igen bemærkelsesværdig. Vi betragter malerier, hvor lyset og mørket ses i et rigt nuanceret spil med hinanden. Billeder med en højtidelig tone og alvor. Modstykket her er stærkt ekspressive malerier med ildrøde, dybblå, limegrønne, lysende violette og citrongule farver gengivet med hvirvlende penselstrøg i en sand fandango af oktanhøj energi. Drager man paralleller fra musikkens verden, er det som at gå fra stille lyriske passager til rene lydeksplosioner fulde af dramatik og patos.

Med et så rigt spektrum af følelser og udtryk opnår Annette Balsgaard en meget stor spændvidde i sit maleri. Mange kunstnere beskæftiger sig kun med ét naturindtryk: det roligt åndende landskab eller det voldsomt ekspressive og oprørte. Ved at have et så stort repertoire af naturindtryk, får hun hele paletten med og opnår sit eget unikke udtryk.

Med sikker sans for farverne, med et følsomt blik på naturen og landskabet og med en trang til at give malerisk lods og bare kaste sig vildt og ekspressivt ud i det, er Annette Balsgaard en originalt arbejdende landskabskunstner. En kunstner med både følsomhed, temperament og talent.

Af Tom Jørgensen, kunstanmelder på Jyllands Posten, redaktør af Kunstavisen

 

Del siden